top of page

Privacybeleid

Bij Azure Facilities hechten wij veel waarde aan de privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen.
 

​1. Gegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen:

 • Naam, adres en contactgegevens (zoals e-mailadres en telefoonnummer)

 • Bedrijfsinformatie

 • IP-adres en informatie over uw gebruik van onze website​


 

2. Hoe wij uw gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten

 • Klantenservice en ondersteuning

 • Verbeteren van onze diensten en website

 • Marketing en communicatie, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven3. Hoe wij uw gegevens delen

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Met uw uitdrukkelijke toestemming

 • Wanneer dit nodig is om onze diensten te leveren

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Voor de bescherming van onze rechten, eigendommen of veiligheid

4. Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

5. Uw rechten 

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren

 • Onjuiste on onvolledige gegevens te laten corrigeren

 • Verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen

 • Bezwaar te maken tegen of beperking te vragen van de verwerking van uw gegevens

 • Uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken (indien van toepassing)

Om één van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.


6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

7. Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op onze website beschikbaar zijn. wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op.


Dank u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij zetten ons in om uw privacy te beschermen.

bottom of page